cover story for Elsewhere zine

photography: Shuwei Liu
Styled by Dre Romero
Model Liu Hao and Chen Xin
Make up Regia Lu

https://www.liushuwei.com/files/gimgs/38_the-garden-01-new-opening.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/38_the-garden-01.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/38_the-gardenss1s1.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/38_the-garden-03-intro_v2.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/38_the-garden-03_v2.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/38_the-garden-03s_v2.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/38_the-garden-05.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/38_the-garden-06.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/38_the-garden-07.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/38_12s1s.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/38_the-garden-02s.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/38_the-garden-13s.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/38_the-garden-13.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/38_the-garden-14-ending.jpg