Models: Penny Peng , Kirie , Claude

Outfits: Dae

https://www.liushuwei.com/files/gimgs/23_1.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/23_2.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/23_5.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/23_6.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/23_4.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/23_3.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/23_7.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/23_8.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/23_9.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/23_12.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/23_11.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/23_10.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/23_13.jpg
https://www.liushuwei.com/files/gimgs/23_14.jpg