Model : Even Zhao ,Outfits: Momo Wang

Jin Zhou ,Spring 2012

http://www.liushuwei.com/files/gimgs/13_101s1_v2.jpg
http://www.liushuwei.com/files/gimgs/13_201s1s7.jpg
http://www.liushuwei.com/files/gimgs/13_301s1s7.jpg
http://www.liushuwei.com/files/gimgs/13_401s1s7.jpg
http://www.liushuwei.com/files/gimgs/13_a6s7.jpg
http://www.liushuwei.com/files/gimgs/13_701s1s7.jpg
http://www.liushuwei.com/files/gimgs/13_801s1s7.jpg
http://www.liushuwei.com/files/gimgs/13_901s7.jpg
http://www.liushuwei.com/files/gimgs/13_903s7.jpg
http://www.liushuwei.com/files/gimgs/13_1101s1s7.jpg
http://www.liushuwei.com/files/gimgs/13_1102s7.jpg
http://www.liushuwei.com/files/gimgs/13_1001s1s7web.jpg
http://www.liushuwei.com/files/gimgs/13_1201s1s7.jpg
http://www.liushuwei.com/files/gimgs/13_1302s1s7.jpg